Baždarenje hlornih boca 2017-05-03T09:58:22+02:00

Baždarenje – Atestiranje hlornih boca

Hemija patenting d.o.o. Lukavac posjeduje Rješenje Federalnog ministarstva industrije, energetike i rudarstva br. 03/1-17-12413/07 za pregled i ispitivanje pokretnih posuda za punjenje hlorom

Baždarenje – atestiranje hlorne boce buhvata:

  • Pražnjenje i neutralizaciju boce,
  • Zamjenu ventila (na svaku baždarenu bocu se stavlja novi ventil),
  • Farbanje boce,
  • Hidrostatičko ispitivanje,
  • Inertizaciju boce,
  • Izdavanje atestne dokumentacije ovjerene od strane preduzeće koje je izvelo baždarenje i od strane ovlaštenog lica termoenergetske inspekcije (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva).