Hemijska čišćenja 2017-04-28T16:03:05+02:00

Hemijska čišćenja u procesnoj industriji.

Preduzeće Hemija patenting d.o.o. Lukavac već dvije decenije obavlja poslove hemijskog čišćenja u procesnoj industriju sa stručno osposobljenim kadrom sa višegodišnjim iskustvom i to hemijska čišćenja:

 • KOTLOVA
 • IZMJENJIVAČA TOPLOTE
 • RASHLADNIH TORNJEVA
 • EKONOMAJZERA
 • KONDENZATORA
 • CJEVOVODA INDUSTRIJSKE, RASHLADNE I PROCESNE VODE
 • AUTOKLAVA I PASTERIZATORA
 • TERMALNIH BUŠOTINA
 • ČIŠĆENJE CJEVOVODA HIDRODINAMIČKOM MAŠINOM

OPŠTE JE POZNATO DA 1 mm NATALOŽENOG ”KAMENCA” NA STJENKAMA CIJEVI UZROKUJE 10 % POVEĆANU POTROŠNJU ENERGIJE.

IZ NAVEDENOG JE LAKO IZRAČUNATI DA SE TROŠKOVI ZA ČIŠĆENJE ENERGETSKIH POSTROJENJA BRZO VRAĆAJU SMANJENJEM POTROŠNJE ENERGENATA.

PROCES HEMIJSKOG ČIŠĆENJA POTREBNO JE PROVESTI I RADI ODRŽAVANJA POSTROJENJA KAO I POVEĆAVANJA OPERATIVNE DJELOTVORNOSTI IZMJENJIVAČA TOPLOTE, PARNIH I VRELOVODNIH KOTLOVA I SL.

 

Debljina naslaga u milimetrima 0,04 0,08 0,16 0,32 0,48 0,64 0,95 1,27
Gubitak efikasnosti 4% 7% 11% 18% 27% 38% 48% 60%

 

Hemijska čišćenja vršimo određenim hemijskim sredstvima posebno odabranim za različite vrste hemijskih čišćenja.

Prije uvođenja u posao snima se situacija na licu mjesta, uzima uzorak depozita, analizira u internom laboratoriju po potrebi i izrađuju se tehnološko tehnička uputstva odnosno tehnologija za hemijsko čišćenje.

Hemija patenting d.o.o. Lukavac vrši hemijska čišćenja i novih i postrojenja u eksploataciji.

Kod nove opreme i postrojenja čišćenjem je potrebno ukloniti konzervanse, koroziju, šljaku, ogorine vara, mehaničke nečistoće, masnoće, ostatke boja i sl. i obaviti pasivizaciju radi zaštite postrojenja od štetnog djelovanja hemijskih tvari ili atmosfere.

Na opremi koja je već bila u eksploataciji tijekom vremena dolazi do stvaranja neželjenih naslaga koje uzrokuju niz problema kao što su smanjen prenos toplote, pregrijavanje i mogućnost pucanja stijenki na cijevima, povećanje potrošnje goriva, smanjenje protoka uslijed smanjenja protočne površine, ljuštenje naslaga i oštećivanje razne regulacijske i druge opreme.

Hemijsko čišćenje izvodimo različitim metodama i to:

 • metodom cirkulacije
 • metodom njihanja
 • kiselinsko ispiranje
 • alkalno iskuhavanje
 • ručnim nanošenjem hemijskih sredstava na tretirane površine
 • kiselinsko ispiranje ili alkalno iskuhavanje sa pasivizacijom