Kontakt 2017-06-09T11:40:00+02:00

HEMIJA PATENTING d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju, transport,
unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge

Adresa: Magistralni put b.b. 75300 Lukavac, BiH
PDV broj: 209605740007

Tel./Fax :
+387 35 55 34 20
+387 35 55 53 08
+387 35 55 33 15

E-mail: info@hemija-patenting.com
Web: www.hemija-patenting.com