Tretman voda 2017-06-06T10:53:06+02:00

Hemikalije za tretman voda

Svi životni procesi zavise od dostupnosti vode dovoljnog kvantiteta i kvaliteta. Voda je osnovna namirnica ali takođe i osnovna sirovina u većini industrijskih procesa. Voda je jedna od najvažnijih osnovnih materija u prirodi neophodna za održavanje života i jedna od najvažnijih industrijskih sirovina u mnogim tehnološkim procesima.

Hemikalije za tretman i obradu voda spadaju u grupu hemikalija bez kojih bi život kakav ga mi danas poznajemo bio nemoguć.

Hemikalije za tretman i obradu voda su hemikalije koje se koriste za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda, dezinfekciju pitke i industrijske procesne vode, prečišćavanje komulanih otpadnih voda i tretman mulja, prečišćavanje industrijskih otpadnih voda…
U ovu vrstu hemikalija spadaju i hemikalije koje se koriste za tretiranje, prečišćavanje i preradu procesnih voda.

Tretman pitkih i bazenskih voda
Tretman otpadnih voda
Tretman procesnih voda